Kontakt główny: 502 655 789

Unia Europejska

DJP Sp. z o.o. (prowadząca Kluby Dziecięce „Smykowo”) realizuje zadanie pn.:

„Utworzenie i dofinansowanie funkcjonowania 30 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w klubie dziecięcym „Smykowo 7”, ul. C.K. Norwida 7, 80-280 Gdańsk w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach III Priorytetu programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 II Osi Priorytetowej „Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym”

Nazwa zadania:

„Dofinansowanie klubu dziecięcego „Smykowo 7” z programu MALUCH+ 2022-2029”
 


Otrzymano wsparcie finansowe z Unii Europejskiej;


Zrealizowane zadania:

dostosowanie lokalu do potrzeb klubu dziecięcego (demontaż istniejących ścian, nowa podłoga, sufit podwieszany, instalacje nowych systemów rurociągowych, instalacja elektryczne 
i teletechniczna etc.) zakup mebli i wyposażenia etc.
 


Grupy docelowe:

dzieci do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy

Cele projektu:

utworzenie 30 nowych miejsc opieki w klubie dziecięcym „Smykowo 7” i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy;


Wartość zadania utworzenia trzydziestu nowych miejsc opieki:

372 300,00  PLN


Wartość dofinansowania z UE:

307 221,96 PLN


Dofinansowanie kosztów:

funkcjonowanie 30 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku 3 lat przez okres 36 miesięcy. Miesięczna wysokość dofinansowania z FERS na funkcjonowanie jednego nowoutworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 z programu przez pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania wynosi 836,00 zł.DJP Sp. z o.o. (prowadząca Kluby Dziecięce „Smykowo”) realizuje zadanie pn.:

„Utworzenie i dofinansowanie funkcjonowania 30 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w klubie dziecięcym „Smykowo 2”, ul. Kocborowska 3, 83-200 Starogard Gdański w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach III Priorytetu programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 II Osi Priorytetowej „Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym”

Nazwa zadania:

„Dofinansowanie klubu dziecięcego „Smykowo 2” z programu MALUCH+ 2022-2029”
 


Otrzymano wsparcie finansowe z Unii Europejskiej;


Zrealizowane zadania:

dostosowanie lokalu do potrzeb klubu dziecięcego (remont, instalacje nowych systemów rurociągowych, instalacja elektryczne i teletechniczna etc.) zakup mebli i wyposażenia etc.


Grupy docelowe:

dzieci do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy;

Cele projektu:

utworzenie 30 nowych miejsc opieki w klubie dziecięcym „Smykowo 2” i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy;


Wartość zadania utworzenia trzydziestu nowych miejsc opieki:

359 385,40 PLN


Wartość dofinansowania z UE:

295 565,33 PLN


Dofinansowanie kosztów:

funkcjonowanie 30 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku 3 lat przez okres 36 miesięcy. Miesięczna wysokość dofinansowania z FERS na funkcjonowanie jednego nowoutworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 z programu przez pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania wynosi 836,00 zł.