Kontakt główny: 502 655 789

Rekrutacja

Dzieci przyjmowane są według kolejności zgłoszeń i dostępności miejsc w danej grupie wiekowej. Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać na naszej stronie internetowej w zakładce Pobierz lub odebrać bezpośrednio w Przedszkolu.

Przed wypełnieniem formularza prosimy
o kontakt w celu potwierdzenia dostępności miejsc.

502 655 789

Wybierz placówkę do której
chcesz zgłosić dziecko

Dane dziecka

Dane rodziców/opiekunów prawnych

Mama

Tata

Informacje dla placówki

imię i nazwisko, pokrewieństwo, numer dowodu osobistego
stała choroba, alergie, wady rozwojowe, itp.) poparte zaświadczeniem od lekarza