Przedszkole

Oferta w ramach czesnego:

Możliwość skorzystania z cotygodniowych zajęć dodatkowych – odpłatny

Opłaty na rok szkolny 2023/2024

Odpisy za posiłki przysługują jeżeli zgłoszenie nastąpi nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność. Zwrot kosztów dokonuje się w formie odpisu z należności za posiłki w następnym miesiącu.

Wyprawka dla Przedszkolaka:

Prosimy o czytelne podpisanie wszystkich rzeczy dziecka.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone | smykowo.com | 2017
Made by Strony internetowe